Pozbywanie się odpadów budowlanych może stanowić wyzwanie, jednak z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, można uniknąć wielu problemów oraz kosztów. Niestety, wiele osób popełnia podstawowe błędy przy magazynowaniu oraz wywozie gruzu, mogące prowadzić do nielegalnego składowania, zanieczyszczenia środowiska i otrzymania wysokich kar. W tym artykule przedstawimy pięć najczęstszych błędów przy wywozie gruzu, podpowiadając, jak ich uniknąć.

1. Mieszanie gruzu z odpadami komunalnymi

Jednym z najczęstszych uchybień dotyczących odpadów z budowy jest składowanie ich razem z odpadami komunalnymi. To nie tylko nielegalne, ale również bardzo szkodliwe, ponieważ gruz budowlany jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, a pomieszanie go z odpadami komunalnymi zwiększa ryzyko skażenia środowiska. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem remontu wydzielić strefę do składowania materiałów z rozbiórki i umieszczać je w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach.

2. Tworzenie nielegalnych składowisk

Innym poważnym problemem jest tworzenie „dzikich” wysypisk gruzu, które nie tylko szpecą krajobraz, ale negatywnie wpływają na środowisko naturalne oraz na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Materiał budowlany powstały w wyniku rozbiórki lub remontów, powinien być utylizowany w sposób legalny i zgodny z przepisami, a więc na specjalnie ku temu wyznaczonych składowiskach. Gwarancję tego dają wyłącznie firmy zajmujące się jego profesjonalnym odbiorem, w których możemy zamówić kontener na gruz. Nieprzestrzeganie tej zasady i wyrzucanie odpadów np. do lasu stanowi wykroczenie zagrożone karą do 5000 zł.

3. Składowanie odpadów budowlanych na posesji

Kolejnym błędem jest składowanie odpadów budowlanych na posesji. Materiały rozbiórkowe zgodnie z prawem powinny być od razu transportowane do składowiska lub przekazywane do recyklingu. Niedostosowanie się do tego grozi mandatem w wysokości do 1500 zł. Nie tylko ze względu na przepisy prawne, ale również z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w pobliżu, budowa lub rozbiórka powinny być poprzedzone wynajęciem odpowiedniego kontenera na gruzy.

4. Niewłaściwy dobór kontenerów na gruz

Niewielu inwestorów jest w stanie realnie oszacować, jak wiele odpadów powstanie w trakcie prac rozbiórkowych i jak duży zbiornik będzie im potrzebny. Zbyt mały kontener to konieczność częstszego opróżniania, co zwiększy koszty wywozu. Za duży będzie z kolei zajmował sporo miejsca na posesji, również generując dodatkową opłatę.

5. Nieodpowiednia segregacja

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że gruz – podobnie jak inne odpady – dzieli się na czysty oraz zmieszany. Niewłaściwa segregacja prowadzi do niepotrzebnych kosztów i trudności w przetwarzaniu odpadów. Warto też pamiętać, że wśród materiałów budowlanych nierzadko znajdują się produkty niebezpieczne, które powinny być składowane osobno.

Wywóz gruzu – zleć go zawodowcom

Pozbywanie się materiałów z rozbiórki to proces, który wymaga odpowiedniego planowania oraz przestrzegania wymogów prawa. Dlatego, jeśli planujesz wywóz odpadów budowlanych, zamów kontener na gruz w profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w jego wywozie i utylizacji, zapewniając wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − jedenaście =

Poprzedni wpis Jak przygotować dom do odpluskwiania?
Następny wpis 5 najczęstszych pytań dotyczących rozwodu