Spółki cywilne z perspektywy prawnej różnią się od innych typów spółek. Taka umowa nie skutkuje bowiem powstaniem nowej osobowości prawnej i nie wymaga rejestracji w CEIDG. Co jednak, gdy wspólnicy zdecydują o rozwiązaniu umowy i likwidacji spółki cywilnej? Jak należy to zrobić na drodze prawnej?

Spółki cywilne — podstawowe informacje

Spółki cywilne to umowy zawierane pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami. W ten sposób tworzą oni nową spółkę, która jednak nie stanowi samodzielnego podmiotu, a także nie posiada własnego mienia. Wszystkie prawa czy zobowiązania są częścią wspólnego majątku stron tworzących spółkę cywilną. Ma ona natomiast zdolność sądową i procesową z zakresu prawa pracy, przez co może być pracodawcą.

Jak można rozwiązać spółkę cywilną?

Rozwiązanie spółki cywilnej wymaga wypowiedzenia takiej umowy przez jednego ze wspólników lub podjęcia wspólnej uchwały w tym temacie. Drugi sposób jest dużo prostszy, gdyż wtedy likwidacja spółki to wspólna decyzja i osoby mające w nich udział same ustalają to, jak przebiegnie upłynnienie jej majątku.

Jeśli jednak tylko jeden ze wspólników ma zamiar rozwiązać spółkę, musi on przekazać pisemne wypowiedzenie na przynajmniej 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. W ten sposób firma działająca jako spółka cywilna będzie miała czas na zamknięcie swojej działalności.

Najważniejszym elementem rozwiązania spółki cywilnej jest likwidacja majątku. Gdy wspólnicy są w tej kwestii niezgodni, pomóc może adwokat, który doradzi w trakcie postępowania likwidacyjnego. Obejmuje ono opłacenie wszystkich zobowiązań firmy, a także zakończenie wszystkich prowadzonych interesów.

Następnie wspólnicy odbierają swój wkład w spółkę, czyli środki wniesione do niej na początku w trakcie działalności. Pozostały majątek jest dzielony pomiędzy wspólników wedle ustalonego wcześniej podziału zysków w firmie. Po zakończeniu działania spółki cywilnej, firmy, które są płatnikami VAT, muszą też sporządzić spis towarów. Podmiot musi także zniknąć m.in. z REGON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × dwa =

Poprzedni wpis Sztuka Projektowania Ogrodów: Tworzenie Przestrzeni Harmonii i Uroku
Następny wpis Wynajem samochodu na miesiąc w Poznaniu – wygoda i mobilność