Kwaśne deszcze to na ogół efekt uboczny działalności człowieka. To, w jaki sposób powstają kwaśne deszcze pozwala stwierdzić, że bardzo rzadko mają one charakter naturalny. Co powodują kwaśne deszcze? Wiadomo, że są one szkodliwe nie tylko dla natury, ale również i dla ludzi oraz zwierząt. Dlatego też zapobieganie im stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla wszystkich tych, którym losy planety nie pozostają obojętne.

Jak powstają kwaśne deszcze?

Niestety, to na ogół człowiek jest przyczyną tego, że na ziemię spadają kwaśne deszcze definicja tego zjawiska najogólniej sprowadza się do opadów atmosferycznych, charakteryzujących się kwaśnym odczynem. Co ważne, odpowiedzią na pytanie co to są kwaśne deszcze, nie jest wyłącznie woda. Kwaśne opady mogą występować również pod postacią śniegu, a nawet mgły. Jak powstają kwaśne deszcze? Są one wynikiem reakcji, jaka zachodzi pomiędzy wodą i gazami, takimi jak siarkowodór, chlorowodory, dwutlenek węgla, tlenek azotu czy trójtlenek siarki.

Odczyn kwasowy powstaje na skutek działania azotu i siarki. Azot, połączony z tlenem, tworzy tlenki azotu. Te z kolei po kontakcie z wodą przechodzą w kwas azotowy. Z kolei połączenie wody z dwutlenkiem siarki powoduje powstawanie kwasu siarkowego. To bardzo prosta odpowiedź na pytanie w jaki sposób powstają kwaśne deszcze. W rzeczywistości pojawienie się kwaśnych opadów wiąże się z całym szeregiem reakcji chemicznych, skutkujących opadami, które niszczą środowisko naturalne i zagrażają organizmom żywym.

Gazy, o których mowa, dostają się do atmosfery wskutek działalności przemysłowej, ale również i poprzez palenie w piecach węglowych, a nawet przez jazdę pojazdami z silnikami spalinowymi. Do czynników naturalnych, które uchodzą za przyczyny powstawania kwaśnych deszczy, nalezą przede wszystkim aktywne wulkany, pożary i wyładowania atmosferyczne.

jak powstają kwaśne deszcze

Skutki kwaśnych opadów

Wiadomo już, co to są kwaśne deszcze, warto więc teraz przybliżyć nieco ich skutki. Skład kwaśnych deszczy może wyrządzić wymierne szkody zarówno, jeśli chodzi o środowisko naturalne, jak i człowieka. Przyczyna kwaśnych deszczy leży przede wszystkim w emisji gazów do atmosfery. To z kolei może być zgubne dla ekosystemów. Kwaśny opad powoduje zakwaszanie gleby, uszkadzając przy tym korzenie roślin. Stają się one przez to narażone na różnorodne czynniki zewnętrzne, np. atmosferyczne. Pod pływem szkodliwych opadów niszczone są miejsca bytowania zwierząt oraz obniża się odporność roślin, uprawianych przez człowieka. Również niszczenie wapieni w przyrodzie następuje pod wpływem kwaśnych deszczów.

Jednak to jeszcze nie wszystkie skutki tego zjawiska. Co powodują kwaśne deszcze dla człowieka? Przede wszystkim pogorszenie jego zdrowia i zwiększenie podatności na schorzenia układu oddechowego, nowotwory i inne przewlekłe choroby. Skutki kwaśnych opadów to również przyśpieszenie procesu korozji oraz niszczenie budynków, również tych zabytkowych. Jak widać, w miejscach gdzie pojawią się kwaśne deszcze skutki mogą być naprawdę katastrofalne.

kwaśne deszcze skutki

Metody przeciwdziałania kwaśnym deszczom

Kwaśne deszcze i ich skutki już od lat stanowią problem, którego rozwiązań poszukuje się na całym świecie. Już w 1990 r. w USA wprowadzono handel emisjami zanieczyszczeń. Jest to proceder, który polega na powoływaniu specjalnych instytucji, które nadają przedsiębiorstwom specjalne prawo do emisji dwutlenku węgla. Uprawnienia takie są odpłatne i pozwalają z reguły na emisję do atmosfery 1 tony CO2, po czym należy zakupić kolejne zezwolenie.

Od wielu lat instytucje analizują pod różnym kątem kwaśne deszcze przyczyny ich występowania pozwalają bowiem odnaleźć sposoby na to, by im zapobiegać. Skutecznym pomysłem na to, jak zapobiegać kwaśnym deszczom, jest odsiarczanie paliwa i spalin oraz zwrócenie się w kierunku odnawialnych źródeł energii.

kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze gdzie występują w Polsce?

Kwaśne deszcze w Polsce stanowiły znaczny problem zwłaszcza w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to przemysł błyskawicznie się rozwijał, a nad krajem przemieszczały się szkodliwe związki i substancje, pochodzące z terenów byłego NRD. Na szczęście władze kraju zareagowały na kwaśne opady przyczyny ich zostały zauważone i po części zlikwidowane, poprzez wprowadzenie wielu ograniczeń w zakresie emisji do atmosfery szkodliwych gazów.

Dziś kwaśne deszcze i ich wpływ na środowisko obserwować można przede wszystkim w Sudetach, gdzie mnóstwo drzew, porastających stoki górskie, straciło swoje liście, wskutek działania szkodliwych opadów.

skutki kwaśnych opadów

Jakie choroby powodują kwaśne opady?

W miejscach, gdzie występują kwaśne opady zapobieganie im jest szczególnie ważne. Powodują one bowiem spadek odporności na wiele chorób, pogarszając stan zdrowia mieszkańców danych terenów. Szkodliwe opady mogą wywoływać choroby układu oddechowego i wpływać na ich intensywność.

Dodatkowo tlenki azotu determinują powstawanie smogu, który powoduje trudności z oddychaniem, potęguje astmę i staje się źródłem zachorowań na takie choroby, jak np. zapalenie oskrzeli lub płuc. Udowodniono również, że kwaśne deszcze mogą sprzyjać rozwojowi niektórych nowotworów. Nic dziwnego, że opracowania w stylu „Kwaśne deszcze przyczyny skutki zapobieganie” cieszą się niesłabnącą popularnością, a ich autorzy starają się dotrzeć do źródła problemu i znaleźć jego skuteczne rozwiązania.

w jaki sposób powstają kwaśne deszcze

Jak zapobiegać kwaśnym deszczom?

Jedynym problemem ludzkości, związanym z wydalaniem szkodliwych gazów do atmosfery, nie są wyłącznie kwaśne deszcze efekt cieplarniany, polegający na wzroście temperatury planety w wyniku obecności w jej atmosferze gazów cieplarnianych, jest również poważnym zagrożeniem. Z tego względu warto poszukać sposobów na zlikwidowanie tego typu problemów, choć z pewnością nie będzie to łatwe.

Biorąc pod uwagę przyczyny takiego zjawiska, jak kwaśne deszcze zapobieganie powinno opierać się przede wszystkim na dbaniu o czystość powietrza. Aby to uczynić, warto przede wszystkim edukować społeczeństwo, bo każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Jak to zrobić? Można np. wymienić auto spalinowe na samochód elektryczny lub też postawić na ekologiczne rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej.

One thought on “Kwaśne deszcze – Co powoduje i jaki mają wpływ na środowisko?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 − 1 =

jawajski kot Poprzedni wpis Kot Jawajski – Charakter, zdrowie i pielęgnacja, cena!
co to jest orientowanie mapy Następny wpis Na czym polega orientowanie mapy?