Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Sprawy karne należą do najpoważniejszych wśród tych, jakie prowadzi się przed organami władzy publicznej. W końcu w grę wchodzi tu nawet wyrok wieloletniego więzienia. Dlatego w postępowaniu karnym trzeba się bronić, najlepiej przy pomocy dobrego adwokata od spraw karnych. W jaki sposób może on pomóc podczas procesu karnego?

Przebieg sprawy karnej

Sprawy karne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, dzielą się na dwa podstawowe etapy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie rozpoznawcze. Dodatkowo można wyróżnić postępowanie odwoławcze i wykonawcze. Jednak pierwszy ze wskazanych tu podziałów ma podstawowy charakter. Postępowanie przygotowawcze prowadzą uprawnione organy ścigania – najczęściej Policja bądź prokuratura. Rozpoczyna się ono od złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub ujawnienia przestępstwa w inny sposób. Najpierw postępowanie przygotowawcze prowadzi się „w sprawie”. Jeżeli zebrany materiał pozwoli na postawienie zarzutów karnych konkretnej osobie, to sprawa przechodzi do drugiego etapu, a więc „przeciwko” podejrzanemu.

Postępowanie przygotowawcze kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu lub umorzeniem. Jeżeli wniesiono akt oskarżenia, to jednocześnie czynność ta otwiera postępowanie przed sądem. Tu z kolei koniec postępowania zamyka wyrok lub postanowienie sądu, które najczęściej można zaskarżyć do sądu wyższej instancji. Kiedy orzeczenie się uprawomocni, sprawa przechodzi w stadium wykonawcze.

Jak bronić się w sprawie karnej?

Na każdym etapie postępowania karnego trzeba podejmować szereg czynności.  Jak podkreśla adwokat prawo karne Wrocław, ich zaniedbanie przez podejrzanego bądź oskarżonego czy skazanego może mieć dla niego niezwykle negatywne skutki – łącznie z otrzymaniem wyroku wieloletniego więzienia. Dlatego na każdym etapie sprawy trzeba aktywnie się bronić. Jak to robić? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata od spraw karnych. W imieniu swojego klienta podejmie on wszelkie czynności zmierzające do uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia. Bez dobrej znajomości przepisów prawa oraz prawidłowego formułowania wniosków procesowych skuteczna obrona nie jest możliwa.

Kompleksowa pomoc w sprawie karnej

W ramach sprawy karnej adwokat ma prawo m.in.: składać wnioski dowodowe, polemizować z dowodami już przeprowadzonymi w postępowaniu, formułować wnioski procesowe, przesłuchiwać świadków przed sądem, sporządzić apelację od niekorzystnego wyroku, a nawet jego kasację do Sądu Najwyższego. Mówiąc krótko: adwokat w sprawie karnej może robić wszystko, aby jak najlepiej ochronić swojego klienta przed niekorzystnym dla niego wyrokiem.

Ciekawie ujmuje ten problem prawnik Wrocław, podkreślając, że bez profesjonalnego adwokata rzadko kiedy można obronić się w sprawie karnej. Prawo karne jest skomplikowane, a do tego w ramach postępowania przeprowadza się szereg specjalistycznych czynności. Stąd, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, trudno cokolwiek zdziałać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 8 =

Poprzedni wpis Jak komunikować nasze potrzeby w związku?
Czy olejki eteryczne są bezpieczne dla dzieci? Następny wpis Czy olejki eteryczne są bezpieczne dla dzieci?